I don't give a damn
You can’t easily generalize about pain. Each kind of pain has its own characteristics. To rephrase Tolstoy’s famous line, all happiness is alike, but each pain is painful in its own way.

Haruki Murakami - 1Q84

(submitted by Mei) 

(via murakamistuff)

Mình chuẩn bị bái bai FB. Quá mệt với ngày nào cũng check xem có thông báo gì không. Những cái như thế để làm phiền cuộc sống của mình làm gì. Bây giờ mình sẽ chăm chỉ tum, ngắm hình và tìm quote hí hí.

“Only the Dead stay seventeen forever.”   ―    Haruki Murakami,      Norwegian Wood
“Only the Dead stay seventeen forever.”
Haruki Murakami, Norwegian Wood
(via fuckyeahgreysmcnatomy)

theonlylivingboyinbg:

buồn quá

buồn nhiều

kurango:

Ngậm hoa chờ pê đê tới???? :)))))))))
Muốn lao vào xâu xé quá :_:
Có người bảo là 2 tuần nữa sẽ bán mèo con í mà ko có màu vàng toàn thân cơ mà đi làm cả ngày về tối ôm nhau ngủ thôi mà mũi dạo này cứ sụt sịt mãi :(( làm ngại quá đê :_:

Hôm nay gọi mà ko thấy ở YM. Có hình ko gửi đê~

kurango:

Ngậm hoa chờ pê đê tới???? :)))))))))

Muốn lao vào xâu xé quá :_:

Có người bảo là 2 tuần nữa sẽ bán mèo con í mà ko có màu vàng toàn thân cơ mà đi làm cả ngày về tối ôm nhau ngủ thôi mà mũi dạo này cứ sụt sịt mãi :(( làm ngại quá đê :_:

Hôm nay gọi mà ko thấy ở YM. Có hình ko gửi đê~

 
Love is unstoppable, unthinkable and unchangeable.
 

Love is unstoppable, unthinkable and unchangeable.

breathoutloud:

chasin

“There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but i have a feeling that if I did, the joy would be gone as well. So I take the memories as they come, accepting them all, letting them guide me whenever I can.”
—                                                          Nicholas Sparks (Dear John)

breathoutloud:

chasin

There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but i have a feeling that if I did, the joy would be gone as well. So I take the memories as they come, accepting them all, letting them guide me whenever I can.

— Nicholas Sparks (Dear John)
"our story has three parts: a beginning, a middle, and an end. and although this is the way all stories unfold, i still can’t believe that ours didn’t go on forever." - Dear John.

"our story has three parts: a beginning, a middle, and an end. and although this is the way all stories unfold, i still can’t believe that ours didn’t go on forever." - Dear John.